Hier vindt u een overzicht van de presentaties die plaatsvonden op het “Watercycle” event op 24 mei 2012.

Ook heeft u de mogelijkheid om de verschillende presentaties te downloaden in pdf-formaat.

• Enprotech: De toekomst van MBR en hergebruik van industrieel afvalwater: praktische analyse en feiten.
Download Presentatie
• Eco-vision: Milieukwaliteit oppervlaktewateren in Vlaanderen: impact op milieuvergunning.
Download Presentatie
• IWVA: waterhergebruik leidt tot duurzame grondwaterwinning bij IWVA.
Download Presentatie
• Aqualisys: Sleutel tot waterzijdig kosten besparen in de HVAC.
Download Presentatie
• AWW: Chemische aspecten van de waterverdeling bij de overgang van kanaalwater naar drinkwater.
Download Presentatie
• Enviro-Engineering: Subsidies & fiscale incentives voor de Vlaamse ondernemer.
Download Presentatie
• 3M: Depyrogenatie van proceswater d.m.v. geïmmobiliseerde diatomeeënaarde en actief kool.
Download Presentatie
• VMW: Waterhergebruik: wanneer en hoe mogelijk (kosten en baten, DBFO,…).
Download Presentatie